Soul Body Fusion

sbf banner 72dpi 330mm breed

Soul Body Fusion-SBF (Połączenie Duszy z Ciałem) ma głęboki wpływ na nasz umysł, ciało i
ducha. Wyjątkowość SBF opiera się na bezpośrednim doświadczeniu, mającym na celu
podniesienie wibracji ciała, wzniesienie na wyższy poziom świadomości, wzmocnienie intuicji
i sprawienie, że duchowe i fizyczne aspekty będą jeszcze bardziej ze sobą połączone. Nie ma
żadnej teorii do zastosowania ani żadnych wymagań dotyczących uczestnictwa. Wystarczy
otwarty umysł i poddanie się procesowi bez oczekiwań. Bycie cichym obserwatorem swojego
ciała daje nam pełną kontrolę nad głębokością tego doświadczenia.
Jeden zabieg Soul Body Fusion podzielony jest na dwie części trwające każda po 10 minut.
Zarówno po pierwszej jak i drugiej części sesji następuje dzielenie się doświadczeniem, które
jest istotną częścią procesu. Czasami trudno jest znaleźć słowa, aby opisać doświadczenie,
jednak rozmowa o tym pomaga w dalszym procesie SBF.
Podczas sesji mogą wystąpić spontaniczne ruchy części lub całego ciała; mimowolne
drgania, skurcze, pulsacje związane z uwalnianiem stresu/traum; uczucie gorąca lub zimna;
przejściowe bóle w różnych częściach ciała; wizje różnych kolorów; uczucie głębokiego
spokoju, błogości, miłości bezwarunkowej; lekkość lub ociężałość ciała; uspokojenie myśli lub
ich brak; wyższe stany świadomości.
Po sesji można odczuwać błogość, bezwarunkową miłość, radość, bezruch; jasność i spokój
umysłu; głęboką przemianę świadomości; poczucie celu; głębszy związek z samym sobą;
zdolność manifestowania pragnień w świecie fizycznym; głęboką wewnętrzną mądrość.
Dla utrwalenia i pogłębienia transformacji zabieg powtarza się trzykrotnie w odstępach
cotygodniowych.

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme